شرایط همکاری

شرایط همکاری با مجموعه اتو تست
  • داشتن جواز کسب مرتبط برای اشخاص حقیقی
  • دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم
  • آشنایی با شبکه های اجتماعی
  • حداقل سن متقاضی اخذ نمایندگی مجاز 25 سال
  • میزان حداقل فاصله تا نمایندگی هاي موجود در تهران 3 کیلومتر و در شهرستانها 5 کیلومتر می باشد.
  • داشتن جواز کسب در حوزه خدمات خودرو اعم از نمایشگاه خودرو، اتو سرویس، مکانیک خودرو و ….
  • عدم سو سابقه
  • شرکت در مصاحبه فنی
  • پر کردن فرم و قراراداد مربوطه